Egyszemélyes háztartások svájc

Archive:Regionális szintű népességi statisztika

Kiindulópont: demográfiai fejlemények az Európai Unióban A demográfiai változások nagymértékben meghatározzák az európaiak életét. Ez az arány alig több mint fele az öt évtizeddel ezelőtt mért értéknek.

Az Unió lakosságának szerkezete és profilja jelentős mértékben megváltozott, többek között az alacsonyabb termékenységi arány, a családformák változásai, a nagyobb személyes függetlenség iránti igény, a hagyományos nemi szerepek eltolódása, az intenzívebb migrációa fokozott földrajzi mobilitás és a növekvő várható élettartam miatt. E demográfiai változások eredményeképpen megváltoztak a családok jellemzői: csökkent a háztartások átlagos mérete, új együttélési sémák — bejegyzett regisztrált és nem bejegyzett élettársi kapcsolatok — alakultak ki, és soha nem látott magasságokba szökött az egyedül élők száma.

weboldal rangsor találkozás komoly nap horoszkóp nyilas nő single

Következésképpen ma egészen másképp élünk, mint ötven évvel ezelőtt, és valószínű, hogy az elkövetkező évtizedekben is jelentős változásokra kell számítani, többek között az EU népességének fokozatos elöregedése kapcsán. Valószínű ezenkívül, hogy még inkább lelassul majd a népesség növekedése az EU területén: olyannyira, hogy a következő 30—40 év során várhatóan megáll, majd egyszemélyes háztartások svájc csökkenésnek is indulhat a szokásosan az EUban élők teljes száma.

Külföldi állampolgárok A fokozott mobilitás miatt az elmúlt évtizedekben megnőtt a migránsok száma: ez egyaránt igaz a régiók közötti, az Unión belüli és a egyszemélyes háztartások svájc országokból az Unióba irányuló migrációra. Egyes migránsok életszínvonaluk javítása társkereső téma b2 jobb munkalehetőségek érdekében indulnak útnak, mások azonban külső tényezők hatására például konfliktusok vagy elnyomás elől menekülve kénytelenek elhagyni otthonaikat.

A két egyszemélyes háztartások svájc több állampolgársággal rendelkező személyekhez csak egyetlen állampolgárságot kell hozzárendelni, melyet a következő rangsor alapján kell meghatározni: adatközlő ország; vagy amennyiben a személy nem az adatközlő ország állampolgára: más EU-tagállam; vagy amennyiben a személy nem egy másik EU-tagállam állampolgára: harmadik országok.

A bevándorlás jelenti az Unióban az egyik legvitatottabb problémát: egyes régiókban lendületes, sokszínű közösségek élnek, mások azonban komoly kihívásokkal szembesülnek a migránsok integrációjának javítása terén. Meg kell jegyezni, hogy noha a migránsok integrációjának léteznek bizonyos regionális szempontjai, ezt a kérdést rendszerint nemzeti szinten kezelik.

A nettó migráció a bevándorlók és a kivándorlók számának különbsége az es évek óta fontos tényezőt képvisel az Unió demográfiájának alakulásában. A harmadik országokból érkező migránsok számát általában korlátozzák például kvóták formájában vagy sajátos feltételekhez kötik munkaajánlat birtoklása, bizonyos szintet elérő készségek vagy képesítések, oktatási intézményben fennálló tanulói jogviszony stb.

A nemzetközi migránsok adott esetben növelhetik a gazdasági kibocsátást, mivel betölthetik a képesítést nem igénylő szabad állásokat, illetve az olyan szaktudást igénylő munkaköröket, amelyek ellátásához az adott ország nem rendelkezik elegendő szakképzett munkaerővel például az egészségügyi ágazatban.

Tartalomjegyzék

Egyes uniós tagállamokban jellemzően magas a nem gazdasági célú nemzetközi migráció szintje: itt a migráció hátterében elsősorban a családok újraegyesítése, a tanulás vagy humanitárius okok állnak. A külföldi lakosság tekintetében fontos különbséget egyszemélyes háztartások svájc a külföldön születettek és a külföldi állampolgárok között. A cikkben szereplő információk azokon a külföldi állampolgárokon alapulnak, akiknek szokásos tartózkodási helye ben az Európai Unióban volt.

Fontos megjegyezni, hogy az ismertetett statisztikák az életvitelszerűen az Unióban tartózkodó külföldi állampolgárokra vonatkoznak, így nem tartoznak bele az évenként Európába érkező migránsok és migrációs áramlások, és ellenkezőleg: a külföldi állampolgárok nem feltétlenül migránsok mivel egyes uniós tagállamokban a külföldi állampolgárok nagy arányban már az adott országban születtek. Ez különösen jellemző volt Kirde-Eesti észt régióra és a lett fővárost, Rigát körülvevő régióra.

Ezeken az országokon kívül még Belgiumban haladta meg a külföldi állampolgárok száma az egymilliót 1,2 millió fő. Északkelet-Észtország lakossága közel felerészben külföldi állampolgárokból állt, akik nagy része az Unión kívüli országokból érkezett Eszerint a külföldi állampolgárok aránya általában magasabb volt az Unió nyugati egyszemélyes háztartások svájc, mint a keleti régiókban.

parship társkereső singles ennigerloh

Az egyes tagállamokon belül gyakran fordulnak elő olyan körülhatárolt térségek, ahol a külföldi rezidensek nagyobb arányban vannak jelen a népességben. Kirde-Eesti régióban a külföldi rezidensek aránya több mint háromszorosa volt a nemzeti átlagnak.

Mivel a tó mérete idővel megnőtt, az egykori települések ma méteres mélységben találhatók. Zürich városa legalább a római kor óta lakott, neve feltehetően a kelta dur víz szóból származik. Első írásos említése ből származik Turigus néven. Német Lajos itt alapította Hildegard lánya számára a Fraumünster zárdát, melynek nagy kiterjedésű birtokokat adományozott a mai Zürich és Uri kantonokban. A zárda apátnői a város fölött is felügyeletet gyakorolták, bár Zürich ban közvetlenül a császár alá rendelt reichsfrei jogot kapott.

Ezenkívül három, uniós határral rendelkező svájci régió — Genf GenèveBasel-Stadt és az ország legnyugatibb csücskében fekvő Vaud régió fővárosa Lausanne — esetében is uniós tagállamok polgárai tették ki a külföldi lakosság többségét. Számos európai nagyvárosra jellemző a külföldi állampolgárok viszonylag nagy aránya Az 1. A népszámlálást megelőző évben új szokásos tartózkodási helyre költözött lakosok A munkalehetőség csak egy a számos ok közül, amiért az emberek a költözés mellett döntenek.

  • Helyszíni találkozón vanília macaroon
  • Schwyz kanton – Wikipédia
  • Története[ szerkesztés ] Schwyz területéről az ember legkorábbi nyomai kb.
  • Burger king steakhouse egységes ár
  • Она изо всех сил стремилась быть отважной, но это ей не удавалось: Николь понимала, что в последний раз прикасается к своему мужу.

Van, aki közelebb akar költözni családjához vagy barátaihoz; mások életstílusukat kívánják megváltoztatni például városból vidékre költöznekés előfordul az is, hogy a családi állapotban bekövetkező változások például a család bővülése, válás vagy idős kor miatt van szükség új lakóhelyre, illetve más méretű vagy típusú lakásra.

A szokásos tartózkodási hely változása A nép- és lakásszámlálás rákérdezett az akkori és az egy évvel korábbi szokásos lakóhely közötti összefüggésre is. Ennek köszönhetően a következő kritériumok szerint gyűjthető információ a lakosság mozgásáról: azon lakosok, akiknek a népszámlálást megelőző évben nem változott a szokásos tartózkodási helye; azon lakosok, akiknek a népszámlálást megelőző évben változott a szokásos tartózkodási helye, akik ugyanazon tagállamon belül költöztek, ugyanazon NUTS 3 régión belül, más NUTS 3 régióból, akik az adatszolgáltató tagállamon kívülről költöztek az országba tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó ország uniós tagállam-e vagy nem.

A pénzügyi és gazdasági válságig fokozatosan nőtt a munkavállalók mobilitása az Unión belül eleinte egyszemélyes háztartások svájc déli és az északi, később a keleti és nyugati tagállamok között is : ennek oka elsősorban a jövedelmek és munkabérek szintje közötti különbség volt. A válság első hatásai között volt — a munkalehetőségek csökkenése miatt — a munkavállalói mobilitás visszaszorulása; a mobilitás hátterében az utóbbi időben egyre inkább a különböző főként az euróövezethez tartozó tagállamok munkanélküliségi rátája közötti eltérés áll.

A térkép érdekessége, hogy az eltérések elsősorban nem az egyes régiók, hanem inkább a tagállamok szintjén mutatkoznak, ami arra utal, hogy a nemzeti munkaerő- és lakáspiac jelentős szerepet játszik a költözés gyakoriságának meghatározásában. A egyszemélyes háztartások svájc megelőző évben lakóhelyet változtatók aránya különösen nagy volt Szlovákiában és néhány egyesült királyságbeli városban.

Nem változtat monetáris politikáján a Svájci Nemzeti Bank - economy

Viszonylag magas értékeket mértek Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Hollandia egyes részein, Portugáliában, Finnországban, Svédországban és Észak-Írország kivételével az Egyesült Királyság fennmaradó régióiban, valamint Izlandon és Norvégiában is.

A fiatal generációk gyakran élnek a városokban és környékén, ahol több az oktatási és munkalehetőség — talán ez magyarázza, hogy egyes városokban a lakosok nagyobb arányban változtatnak lakóhelyet.

A szokásos tartózkodási helyüket megváltoztatók többsége ugyanazon a régión belül költözött az Unióban Figyelem: az ábra nem a költözők abszolút számát mutatja be!

remélem, hogy megismerjük egymást, hamarosan párom hu belépés

Az EU azon lakosainak, akik a Több portugáliai régióból is arról számoltak be, hogy a költözők igen nagy arányban ugyanazon a NUTS 3 régión belül kerestek új lakóhelyet. Ezen a tengerentúli, szigeti peremterületen és a Porto környéki nagyvárosi régión kívül Portugáliában egyes kifejezetten vidéki területek — például Alto Alentejo és Alentejo Central — is arról számoltak be, hogy a költöző lakosok nagy arányban a régión belül kerestek új lakóhelyet.

Az ugyanazon régión belül költözők aránya viszonylag magas volt két finn régióban Helsinki-Uusimaa fővárosi régióban és Pohjois-Pohjanmaa régióbanvalamint az északkelet-magyarországi Borsod-Abaúj-Zemplén régióban is. Az érintett régiók jellemzően az Unió külső határai mentén helyezkednek el.

Betűméret:

Egyszemélyes háztartások Jelentős változások történtek az európaiak háztartásainak összetételében és életkörülményeiben: az egyik legszembetűnőbb fejlemény egyszemélyes háztartások svájc egyedül élők számának megugrása.

Vannak, akik szándékosan például függetlenségre vágyva választják ezt az életformát, mások azonban az egyre több válás és különválás miatt kerülnek ilyen helyzetbe, és jelentős ok az is, hogy a lakosság várható életkorának növekedése miatt egyre többen özvegyülnek meg főleg a nők közülés töltik egyedül utolsó éveiket.

A nem családi háztartás lehet egyszemélyes háztartás egy egyedül élő személy vagy olyan családi háztartás, amely nem rendelkezik családmaggal például amelyben fiatal munkavállalók vagy diákok egy csoportja él együtt egy házban.

A fővárosi régiókban jellemzően nagyobb volt az egyedül élők aránya A több régióból álló uniós tagállamokban az egyszemélyes háztartások aránya ben a fővárosi régióban — egy kivételével — minden esetben meghaladta a nemzeti átlagot. Egyes esetekben — például Dániában, Ausztriában és Szlovákiában, valamint az EGT-ben Norvégiában — olyan nagy volt az eltérés ebben a tekintetben ugyanazon tagállam fővárosi régiója és többi térsége között, hogy a főváros volt az egyetlen olyan régió, amelyben az egyszemélyes háztartások aránya meghaladta a nemzeti átlagot.

A tendencia alól csak Southern egyszemélyes háztartások svájc Eastern ír fővárosi régió képezett kivételt: itt az egyszemélyes háztartások aránya nem érte el az országos átlagot. Özvegység és válás Az egyedül élők egyik csoportját azok képezik, akik megözvegyültek vagy elváltak, és nem kötöttek házasságot, illetve nem létesítettek új bejegyzett párkapcsolatot. A balti tagállamokban és Magyarországon különösen magas az özvegy és elvált lakosok aránya A 3. Mindamellett a megözvegyült vagy elvált és új házasságot vagy párkapcsolatot nem létesített személyek aránya a balti tagállamokban és Magyarországon volt a legmagasabb, a lakosság közel egyötöde.

Közelebbről, a NUTS 3 régiók szintjén Kirde-Eesti északkelet-észtországi régióban volt a legmagasabb ennek a csoportnak a részaránya: a válásuk vagy megözvegyülésük után egyedül élők aránya csak itt haladta meg a lakosság egynegyedét. Máltán, Írországban és Dél-Olaszországban nagyon alacsony a válások aránya A fentiekkel ellentétben a megözvegyültek vagy elváltak és ezután új hivatalos kapcsolatot nem létesítők általában a lakosságnak csak kis részét alkották számos déli uniós régióban, valamint Írországban és Lengyelországban.

A viszonylag alacsony arányok — legalábbis részben — a hagyományos vallási gyakorlatok követésére, múltbeli jogi korlátozásokra és a család szerepére, valamint az e tényezők által a válások arányára gyakorolt hatásra vezethetők vissza.

Olvasási mód:

Az olyan személyek találkozó helyén, várjuk jelentkezését, akik megözvegyültek vagy elváltak, és nem kötöttek házasságot vagy új bejegyzett párkapcsolatot, Írországban és Máltán, valamint egyes dél-olaszországi térségekben és a francia tengerentúli területeken volt a legalacsonyabb.

Ez arra mutathat, hogy — talán az érintett városokban elérhető oktatási és munkalehetőségek miatt — a belga, dán és holland fővárosban viszonylag nagy az egyedül élő fiatalok aránya. Családok Ez a rész a különböző családszerkezeteket mutatja be. A házasság változatlanul a legnépszerűbb családtípus, bár a válások száma gyors ütemben nőtt az Unióban, ahogy a házasságkötéskori átlagos életkor is: egyre több fiatal éli első felnőtt éveit egyedül vagy másokkal közös háztartásban, és nem csak akkor hagyják el a szülői otthont, amikor megházasodnak.

Sok uniós fővárosra és városi területre volt jellemző az egyszülős családok viszonylag magas aránya. Az egyapás családok aránya viszonylag magas volt még Bulgáriában, Spanyolországban, Finnországban és Svédországban is. Az egyszülős családok aránya rendszerint a jelentősebb városokban és azok környékén volt a legmagasabb Meglehetősen nagy eltérések mutatkoztak a tagállamok között az egyes NUTS 3 régiókban nyilvántartott egyszülős családok aránya között.

A többi tagállamból két dél-bulgáriai Kardzhali és Smolyanegyetlen német a bajorországi Eichstättkét olasz a szicíliai Agrigento és a pugliai Barletta-Andria-Traniegyetlen kelet-hollandiai Achterhoekvalamint négy viszonylag távol eső és ritkán lakott észak- és közép-portugáliai Alto Trás-os-Montes, Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela és Beira Interior Norte régió tartozott még ebbe a kategóriába.

A család fogalmának meghatározása A családmagot — a nép- és lakásszámlálás értelmezésében — két vagy több, egyazon háztartáshoz tartozó személy alkotja, akik egymással ellenkező neműek között létesített házastársi kapcsolatban állnak vagy regisztrált élettársi kapcsolat egyszemélyes háztartások svájc vagy nem regisztrált élettársi kapcsolat tagjai, vagy pedig egymással szülő—gyermek kapcsolatban állnak.

E szócikk értelmezésében a család tehát a következők egyike: gyermek nélkül élő találkozó man ath, egy vagy több gyermekkel élő pár, vagy egy vagy több gyermekkel élő egyedülálló szülő.

A család fogalma ezért olyan értelemben korlátozott, hogy csak a szülők és gyermekek közötti közvetlen elsőfokú kapcsolatot foglalja magában. A gyermek a meghatározás szerint olyan egyszemélyes háztartások svájc szerinti, mostoha- vagy örökbefogadott gyermek életkorra való tekintet nélkülakinek szokásos lakóhelye legalább egyik szülője háztartásában található, és aki nem él együtt ugyanabban a háztartásban partnerével vagy saját gyermekével.

Navigációs menü

A népszámlálás értelmezésében a két háztartásban pl. A házastárssal, regisztrált vagy nem regisztrált élettárssal vagy egy vagy több saját gyermekkel együtt élő gyermek nem tekinthető gyermeknek.

Házaspárok Noha előfordulási aránya az utóbbi időben némileg csökkent, a házasság még ma is jellemző intézmény az Unióban. Számos földközi-tengeri régióban a házasság általános intézmény maradt Az 5. Az összes családon belül rendszerint azokban a régiókban volt a legmagasabb a házaspárok aránya, ahol viszonylag ritkák voltak az egyszülős családok.

A térkép a legsötétebb árnyalattal azokat a régiókat jelöli, ahol a családok legalább négyötödét gyermekkel vagy gyermek nélkül élő házaspárok alkották. E régiók főként a mediterrán térségben találhatók: ide tartozik Ciprus, Attiki fővárosi régió kivételével az összes görög régió, Horvátország tengerparti térségének nagy része, szinte a teljes Dél-Olaszország, Gozo és Comino máltai szigetek, valamint a dél-spanyolországi Jaén régió.

Ezzel szemben az EU területén volt öt olyan régió is, ahol az összes családnak kevesebb mint felét alkották házaspárok. Emellett a házasság az egyéb családszerkezeti formákhoz képest meglehetősen népszerűtlen volt a balti tagállamokban és Svédország északi felében, illetve kisebb mértékben Finnország jelentős részén, Dél-Svédországban, több dániai régióban, Hollandiában és Dél- Belgiumban, Franciaország és egyszemélyes háztartások svájc Egyesült Királyság nagy részén, valamint egy szlovéniai, egyszemélyes háztartások svájc és magyar régiókból álló térségben is.

Zürich kanton

Számos tagállam jogszabályban ismeri el az élettársi kapcsolatot, a polgári élettársi kapcsolatot és az azonos neműek házasságát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ismertetett adatok a Ez a fogalom szűkebb körű a családénál, mivel nem tartoznak bele az egyedülálló szülők.

Az ábra azokat a régiókat mutatja be, amelyekben az összes család körében kategóriánként a legmagasabb volt a házaspárok, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők, illetve a nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élők aránya figyelem: az ismertetett adatok nem veszik figyelembe a pároknak a teljes népességhez viszonyított arányát.

szelepek nő keresés egyetlen szabadság formentera

Az északi és a balti tagállamokban viszonylag sok pár dönt a nemhivatalos együttélés mellett A nem bejegyzett élettársi kapcsolatban élők aránya jellemzően a balti és a skandináv tagállamokban volt a legmagasabb.

A bejegyzett élettársi kapcsolat néhány belga vallóniai régióban bizonyult a legnépszerűbbnek. A házasság intézményének relatív fontossága — azon túl, hogy tükrözi a kulturális különbségeket — bizonyos mértékig attól is függ, hogy milyen más lehetőségük van még a pároknak a párkapcsolat kialakítására. Gyermekkel élő párok Az 5. Az ábra két része bemutatja a lakosság ezen alcsoportjainak az összes családhoz viszonyított aránya tekintetében a régiók között megfigyelt eltéréseket.

Noha nőtt a házasságon kívül született gyermekek aránya, továbbra is a házasság számít a gyermeknevelés keretéül szolgáló családformák közül a leggyakoribbnak.

Hasonlóhozzászólások