Ismerje meg a csoport módszerrel

Kooperatív tanulási módszerek megismerése és begyakorlása Követelmények: Tudja értelmezni a hallgató a kooperatív tanulás kritériumait! Tudja felsorolni a sikeres munkacsoport team kialakításának lépéseit!

ismerje meg a csoport módszerrel

Ismerje a páros- és a mozaik munka módszerét, azok előnyeit az egyéni tanulás folyamatához kapcsolódóan! Tanulási idő: 45 perc 2. A kooperatív tanulás néhány elterjedtebb aspergillus egy vagy többsejtű Fontos!

A kooperatív tanulásnak számos változata megismerhető, megtanulható a szakirodalomból. Az együttműködés különböző formáit azonban csak együttműködés keretében lehet elsajátítani.

Ebben is szükséges gyakorlatot szerezni. Különböző megoldások már megjelentek iskoláinkban és a felsőoktatásban is, ezek közül ismertetünk néhányat. A hatékonyan működő projekt team csoport jellemzői A munkafázisban levő csoport tud igazán eredményes, sikeres tevékenységet folytatni. A sikeres, hatékony csoportok vizsgálatával meghatározták azokat a jellemzőket, amelyek általában együtt járnak az eredményességgel, ezért a teamek eredményességének növelése érdekében érdemes ezeket a vonásokat erősíteni a csoportban.

A csoportcélok mindenki számára világosan megfogalmazottak és tisztázottak.

A tagok nyitottak egymás felé. A kommunikáció biztosított közöttük. A részvétel és a vezetés elosztott a tagok között. Mindenki lehet résztvevő, vezető és meghallgatott fél. A viszonylag kiegyenlített hatalmi viszonyok teszik lehetővé azt, hogy minden résztvevő erőforrásai képességei, személyisége teljesen kihasználttá váljanak.

A csoportdöntési folyamat rugalmasan illeszkedik a helyzet megkövetelte szükségletekhez.

MeRSZ online okoskönyvtár

A csoport a közös döntést igyekszik megvalósítani a gyakorlatban. Az egyéni befolyás mértékét nem a formálisan kapott hatalom, hanem az egyéni képességek, a gyakorlottság, a szakértelem és az információkhoz való hozzáférés lehetősége határozza meg. A csoport tagjai bátran felvállalják a véleménykülönbségekből adódó konfliktusokat.

Magas a csoport kohéziója, elégedettek a csoporttagsággal, elfogadják és támogatják egymást, bizalommal fordulnak egymás felé.

Természetesen más megoldásokat is kereshetnek. Amikor közösen megállapították a mondatokat, döntsenek arról is, hogy melyiket milyen számban készítik el!

A csoport problémamegoldó képessége magas szintű. A csoporttagok együtt értékelik ki a csoport hatékonyságát és döntenek arról, hogyan javíthatnák saját működésüket 2.

ismerje meg a csoport módszerrel

A sikeres munkacsoport építésének lépései Általában minden team végigmegy a fent vázolt fejlődési fázisokon. A fejlődés azonban nemcsak egyszerűen megtörténhet, hanem tudatos fejlesztéssel a folyamatot segíthetjük, irányíthatjuk, fejleszthetjük is. Hét lépésben foglaltuk össze azokat a javaslatokat, tanácsokat, amelyeket a sikeres munkacsoport kialakításához hasznosnak gondolunk.

ismerje meg a csoport módszerrel

Első lépés: az indulás minden egyes tag hivatalos fogadása az alakuló csoportba, a jövőkép felvázolása, a csoport világos célkitűzéseit a szervezet célkitűzéseire kell alapozni, a jövőképet minden adandó alkalommal erősítsük meg.

Második lépés: megegyezés az alapokban a tagok megegyeznek a célkitűzésekben és a határidőkben, a teljesítményelvárásokban, mi történik abban az esetben, ha a dolgok ismerje meg a csoport módszerrel a terv szerint alakulnak, a csoporttagok szerepeinek és felelősségi körének meghatározása, az azonnali feladatok meghatározása, világos, rövid távú célkitűzések, meghatározott időn belül elvégzendő munka kijelölése és az erőforrások meghatározása, megegyezés olyan belső folyamatokat illetően, mint a beszámolás, döntéshozatal és a problémamegoldás.

Harmadik lépés: a félelmek eloszlatása szakítsunk időt minden egyes csapattagra, hallgassuk meg kétségeit, magyarázzuk meg az egyéni részvétel, hozzáértés és szakértelem jelentőségét, gyűjtsünk javaslatokat a továbblépésre, tisztázzuk, hogy a hibák elkerülhetetlenek, ugyanakkor a felmerülő problémákat a lehető leggyorsabban fel kell ismerni annak érdekében, hogy a csoport minél hamarabb megoldhassa azokat.

ismerje meg a csoport módszerrel

Negyedik lépés: a részvétel ösztönzése tevékenységi elv kidolgozása a megoldásra váró feladatokra, bátorítsuk a tagokat arra, hogy építsenek ki kapcsolatokat, hogy további, a csoport számára hasznos információkkal szolgálhassanak, olyan rendszerek kiépítése, amelyekben minden tagnak jelentést kell készíteni vagy szóbeli észrevételeket kell tennie.

Ötödik lépés: a csapatszellem megteremtése magyarázzuk el a tagoknak, hogy csapatmunkát várunk tőlük, tegyenek javaslatokat ennek megvalósítása érdekében, teremtsünk kedvező lehetőségeket az ötletek megosztására, megvitatására, konfliktusos területek ütköztetésére.

Hatodik lépés: a hatékonyság ellenőrzése a csoport munkájának és hatékonyságának rendszeres ellenőrzése, esetleges hiányosságok megállapítása.

  1. Csoportmunka szervezése
  2. Kooperatív tanulási módszerek

Hetedik lépés: rátermett csoportvezető választása, aki tisztában van a célkitűzésekkel, tudja, hogyan valósítsa meg azokat, tisztázza az ismerje meg a csoport módszerrel csoporttagok szerepét, bevonja a csoporttagokat a tervezésbe és a megvalósításba, információval és útmutatással szolgál, kezelni tudja a konfliktushelyzeteket és meg is oldja azokat, figyelemmel kíséri a fejlődést.

Tandem Definíció A tandem módszernek nevezi Roeders, a többé-kevésbé állandó homogén azonos sajátosságú vagy heterogén a kívánt sajátosság szerint eltérő tanulópárok együttműködő tanulását.

A párok között erős, kölcsönös a bizalom, azonos a motiváció, a munkavállalás mennyisége, mértéke, és ezek hatására mindkettőben jelentkeznek, kialakulnak a pozitív változások pl.

A törvényszerűen mégis meglevő különbségekkel jól ki tudják egymást egészíteni, elfogadják a másik fél kompetenciáját bizonyos kérdésekben. A hazai szakirodalomban Nádasi Mária ezt a változatot páros munkának nevezi. Itt nem cserélhetők fel a szerepek, a kölcsönös bizalom itt is kialakulhat a szakértő pedagógiai érzéke, jól megválasztott módszerei segítségével.

Ismert és elfogadott az ilyen jellegű segítség például az idegen nyelvek vagy a matematika, fizika területén Nádasi Mária szerint ez a tanulópár.

Hasonlóhozzászólások