Meet nők 61. Filter Search Results:

61 HIMYM ideas | himym, how i met your mother, i meet you

meet nők 61

Az észrevételek benyújtói kérésüket megindokolva, írásban kérhetik adataik bizalmas kezelését. Az eljárás A prenotifikációs megbeszéléseket követően a norvég hatóságok A Hatóság ezt követően két információkérést küldött, amelyre a norvég hatóságok Az intézkedés leírása A bejelentett támogatás egy 16 millió NOK összegű közvetlen vissza nem térítendő támogatásra vonatkozik, amelynek célja egy hűtőrendszer energetikai hasznosítási egységgel történő helyettesítéséhez kapcsolódó járulékos költségek fedezése.

Az említett projekt finanszírozásához a Finnfjord már millió NOK-t kapott állami támogatás formájában az Enova SF-től, amely állami tulajdonú társaság.

meet nők 61

Az Enovától származó támogatást a Hatóság A projekt kezdeti költségvetése ,66 millió NOK volt. A Finnfjord már februárjában úgy határozott, hogy az eredetileg tervezettnél nagyobb turbinát fog vásárolni.

Emiatt a becsült költségvetés — millió NOK-ra emelkedett.

  • 61 HIMYM ideas | himym, how i met your mother, i meet you
  • Ellenzék,
  • 50 nő találkozó
  • Когда я предложила, чтобы тебе разрешили посетить это собрание, один из членов штаба Верховного Оптимизатора принялся возражать: он считал, что ты не сумеешь во всей полноте осознать увиденное.

Abban az időben a Finnfjord, mielőtt meghozta volna a projekt folytatására vonatkozó döntését, nem törekedett arra, hogy további támogatást igényeljen. A Finnfjord először tavaszán kért kiegészítő támogatást az Enovától, majd Meet nők 61 a becsült teljes költségvetés tovább emelkedett — millió NOK-ra.

Az Enova A Finnfjord ezt követően A becsült teljes költségvetés hozzávetőleg millió NOK-ra emelkedett. Az IN azt állítja, hogy a vissza nem térítendő támogatás meghatározó volt a projekt befejezéséhez szükséges pénzügyi csomag megvalósításában, és következésképpen egyértelműen ösztönző hatással bírt.

EUR-Lex Access to European Union law

Értékelés 3. A támogatás összeegyeztethetősége Az EGT-megállapodás működésével való összeegyeztethetőség érdekében a támogatásnak ösztönző hatással kell bírnia. A Hatóság általános szabályként úgy tekinti, hogy nem áll fenn ösztönző hatás abban az esetben, ha a projekt már azt megelőzően elindult, hogy a kedvezményezett támogatásra vonatkozó kérelmet nyújtott be.

A Hatóság azonban nem zárja ki a támogatás egy már megkezdett projektre gyakorolt ösztönző hatását, amennyiben a támogatás nyújtása egyértelműen biztosítja olyan projektek befejezését, amelyeket máskülönben nem fejeztek volna be, illetve fokozottabb környezetvédelmet biztosít, amely egyébként nem valósult volna meg.

meet nők 61

A szóban forgó ügyben azonban a Hatóságnak aggályai vannak a tekintetben, hogy a támogatás a projekt késedelem nélküli teljes mértékű megvalósítására ösztönözte-e a Finnfjordot. A támogatás ösztönző hatását az alternatív helyzet, a kockázat szintje és a nyereségesség teljes körű elemzése alapján kell igazolni.

mautruong.61

Ezeket dokumentálni kell a kedvezményezett eredeti és módosított üzleti tervében és más releváns dokumentumokban, például a projekttel kapcsolatos, a támogatás beszámításával és anélkül készített nyereségességi számításokban, a projektfinanszírozási elemzésben, a kockázatelemzésben, valamint az arról szóló részletes beszámolóban, hogy a vonatkozó körülmények hogyan befolyásolták az meet nők 61 üzleti tervet és a beruházás előírt megtérülési rátáját.

Úgy tűnik, hogy amikor a Finnfjord tavaszán további támogatást igényelt az Enovától, nem fontolta meg reálisan a projekt leállítását, illetve terjedelmének csökkentését.

meet nők 61

Úgy tűnik továbbá, hogy ugyanez volt a helyzet, amikor a Finnfjord Konkrétabban és hivatkozva az igazgatótanács Az igazgatótanács Az IN kifejtette, hogy a későbbi tárgyalások során az SNN-től és magától az IN-től érkező jelzések alapján a Finnfjord még mindig úgy vélte, hogy fenn tudja tartani elsődleges célját, vagyis teljes körűen és időben meg flörtöl az álom valósítani az energetikai hasznosítási projektet.

A Finnfjord igazgatótanácsa ezért hivatalosan semmilyen más lehetőségről nem döntött és nem kezdeményezte annak mélyreható vizsgálatát, hogy milyen következményekkel járna az igényelt kiegészítő finanszírozás megfelelő biztosításának elméleti elmaradása. A fentiek alapján a Hatóság azon az előzetes állásponton van, hogy úgy tűnt, a Finnfjord minden ésszerű intézkedést meghozott a támogatott projekt befejezése érdekében, és a Finnfjord minden — akár az Enovától, akár az IN-től származó — kiegészítő támogatást üdvözölt, de nem tekintett feltétlenül szükségesnek.

meet nők 61

A Hatóság továbbá relevánsnak tartja az ösztönző hatással szemben az Enova által az elutasító levelében megfogalmazott azon érvelést, mely szerint a projekthez kapcsolódó valamennyi beruházást már elvégezték és a berendezések többségét leszállították. Erre tekintettel a Hatóság kétségbe vonja, hogy ösztönző erővel bírt volna-e a támogatás.

Hasonlóhozzászólások