Találkozó roma asszony, Roma ifjúsági találkozót tartottak Kaposszentbenedeken

találkozó roma asszony

Gondolatokat cserélünk, ötleteket osztunk meg, de a legfontosabb a vendégszeretet megtapasztalása. A legmélyebb hálánkat fejezzük ki a családoknak, plébániáknak, és a vallásos közösségeknek, hogy kitárták ajtajaikat, Osorno bíboros érsek úrnak és más egyházi képviselőknek, Carmana asszonynak, Madrid főpolgármesterének, és a hatóságoknak ezért a meleg fogadtatásért, amiben itt, Madridban részesülünk. Most Osoro bíboros szól hozzánk.

Keresztény Roma Szakkollégium találkozó – Szeged | virtualismarketing.hu

Az imaóra végén: Mi, taizéi testvérek, sokat várunk ettől a madridi találkozótól. Szívünk mélyén azt reméljük, hogy reményt ébreszt.

Szembesülve korunk nagy problémáival és kihívásaival, néhányakat elriaszt az elbátortalanodás és a kiábrándultság. Az osztozás és a közösség megtapasztalása ebben a napokban minket arra bátorít, hogy reménységgel tekintsünk a jövőbe.

Amin ma részt veszünk, az valóban a bizalom zarándoklata. Arra, hogy azon túl, ami elválaszt, kapcsolatokat és hidakat építsünk, nagy szüksége van társadalmainknak. A társadalom képtelen a túlélésre az emberek közötti bizalom megteremtése nélkül.

A bizalom lehetővé teszi a párbeszédet arról, ami elválaszt. A bizalom olyam messzire képes menni, hogy flörtöl whatsapp férfi tartja, sőt értékeli a másik sajátosságait. Mindannyian ugyannak az emberi családnak a tagjai vagyunk.

Jobban, mint valaha, szükségünk van egymásra. A számtalan felmerülő találkozó roma asszony — például a hallatlan ökológiai kihívásokra — csak akkor kaphatunk választ, ha a határokon ellenére is együtt dolgozunk Persze, a napokban megélt közösség élménye rövid életű.

De valóságos. Számunkra tanúsítja, hogy a bizalom a sokféle ember között igenis lehetséges. És látjuk, hogy az Egyház lehet az a hely, ahol ez a bizalom növekszik.

Igen, az Egyház arra hivatott, hogy a barátság helye legyen, olyan barátságé, aminek ölelése egyre szélesebb. Ezekben a napokban megtapasztalhatjuk az Egyház egyetemességét. És ez segít nekünk megérezni, hogy a keresztények hozzájárulhatnak az emberarcú globalizációhoz — sőt ez egyben különleges feladatuk is.

Kezdjük személyes szinten.

Fedezzük fel, miképpen tehetjük nyitottabbá saját közösségünket. Nyíljunk meg azok felé, akik különböznek tőlünk: a legszegényebbek, bevándorlók, más felekezetű keresztények, más vallásúak felé, és azok felé, akik nem hisznek.

flört min vezetője

Az emberi szolidaritásra való érzékenység elválaszthatatlan a benső élettől. Mint hívők, keressük az utat imaéletünk megújításához, gyakoroljuk az Isten szeretete iránt való figyelmességet, nappal és éjszaka. Ez tesz képesés minket arra, hogy azok felé közeledjünk, aki tőlünk különböznek. Megélni ezt a nyitottságot, elsősorban a másikra való odafigyelésben nyilvánul meg.

A párbeszéd közösségeinkben és az Egyházban leginkább nem találkozó roma asszony meghallgatás hiányától szenved? Kezdjük azzal, hogy megpróbáljuk megérteni a másikat, megérteni a gyakran összetett helyzeteket. Októberben meghívtak Rómába, hogy vegyek részt a katolikus püspökök ifjúsági szinódusán. A következő kívánság többször is elhangzott: hogy ti, a fiatalok, szeretnétek olyan embereket találkozó roma asszony az Egyházban, akik meghallgatnak benneteket.

Azért, hogy álmaitokat komolyan vegyék, hogy kreativitásotokat támogassák, szenvedéseiteket meghallgassák.

  1. Hősies nők érkeznek a nemzetközi roma színházi találkozóra Origo
  2. Cigánypasztorációs találkozó Budapesten | virtualismarketing.hu

Mindent, amit csak lehet, szeretnénk megtenni azért, hogy szolidaritás, sőt barátság határozza meg társadalmaink jövőjét. Ez az a lelkület, amivel folytatjuk a bizalom világméretű zarándoklatát a földön A taizéi dombon a találkozók ennek a zarándoklatnak az állomásai, egész évben minden héten megrendezésre kerülnek. Az augusztus Ezt megelőzi a fiatal keresztények és muszlimok közötti baráti hétvége, augusztus A földkerekségen máshol, számos helyen lesznek találkozók ezen a zarándokúton.

A középszerűség diadala

Libanoni és más közel-keleti országokban élő fiatalok csoportja jött a találkozóra és most itt vannak velünk, hogy meghívjanak bennünket, vegyünk részt hétköznapjaikban, és hogy felajánlják vendégszeretetüket. Március A nyári találkozók után délebbre utazunk, Afrikába. Oly sokat tanulhatunk mindabból, amin Dél-Afrika keresztülment az elmúlt évtizedekben, és hogy ma hol is tart.

Dél-Afrika nagyon távol van Európától, de hívunk titeket mind, találkozó roma asszony És ezt követően kerül megrendezésre felesége találkozó következő európai találkozó, És mindazok, akik vendégül látnak bennünket, különböző nemzedékeket képviselnek. Ezekkel az emberekkel, akikkel eddig még sosem találkoztunk, megtapasztaljuk a közösséget. És ebben találkozó roma asszony lelünk.

A mi bizalom zarándokutunk egyben benső kaland is. És találkozó roma asszony este, találkozónk kapcsán, erre szeretném irányítani a figyelmeteket: a másokba vetett bizalom, a magunkba vetett bizalom és az Istenben vetett bizalom szoros kapcsolatban álló valóság. A bizalom nem vak és nem naiv, és nem is ábrándozó, képes megkülönböztetni a jót és a rosszat. És ez az a bizonyosság, ami bármilyen találkozó roma asszony, még sötét órákban is, megnyitja az élet felé vezető utat.

A bizalom nem passzív, hanem benső erő, ami minden helyzetben kiprovokálja, hogy lépjünk tovább a teljesebb élet felé, és hogy másokat segítve életünk még teljesebb legyen. Serkenti a képzeletet, bátorságot ad és készséget a kockázat vállalásra. De mindnyájan tisztában vagyunk azzal is, mit jelent a bizalom hiánya. Megmaradt társkereső, kudarcok, összetört barátságok, erőszak, természeti katasztrófák, betegségek, mindezek aláássák a bizalmat.

A bizalom sérülékeny dolog. Istenbe vetett bizalmunk is törékeny. Bizonyos mértékben már mindannyian megtapasztaltuk a kétkedést: kétkedünk Isten szeretetében, néhányan még Isten létezésében is kétkednek.

Akkor hát hol találjuk a bizalom forrását? Hogy bizalomra szülessünk, ami bennünk újjáéled, szükségünk van valakire, aki megbízik bennünk, aki befogad minket, aki felajánlja vendégszeretetét. Ma este olvastunk Jézus életéből egy sokatmondó történetet. Jézus a viharos tavon járva megy oda tanítványaihoz, hogy velük legyen.

mondjuk holnap társkereső több mint 50 éve

A történet a mi modern fülünk számára valószínűtlennek hangzik. Itt vagyok. Szemét Jézusra szegezve képes előre jutni, de ahogy hagyja magát a veszélytől megfélemlíteni, süllyedni kezd.

Hősies nők érkeznek a nemzetközi roma színházi találkozóra

A tanítványok számára Jézus nemcsak a tanítómester, aki tanítja őket. Jézus arra hívta őket, hogy legyenek vele és tanítványként küldi őket, mivel bízik bennük. Igen, az élet csodálatos kihívás annak, aki elhatározásokat és bátor döntéseket hoz Mik ezek a bátor döntések?

Mindegyikünk hívást kapott arra, hogy válaszként elinduljon a benső zarándokúton, ami a kételyből és félelemből a bizalom felé vezet. Mindannyiunk számára az a feladat, hogy befogadjuk Krisztus szeretetét és így építsük a bizalmat és a békét közvetlen környezetünkben, és tőlünk távol is.

Hogy ide jöjjetek, néhányatoknak nagyon hosszú utazást kellett megtennie.

Madrid városa, egyházközségei, és sok más vallásos közösség, sőt még egyedülálló emberek is vendégül látnak minket. Mondjunk nekik, most azonnal, nagy köszönetet ezért a nagylelkűségért. A nekünk felajánlott vendégszeretet megérinti a szívünket. Minden esztendőben, most már több mint negyven éve, hála a bizalom világméretű zarándoklata találkozóinak, megtapasztaljuk, hogy ez a vendégszeretet az öröm forrása. A találkozó füzetében öt ajánlást találtok RE, amelyek utakat nyitnak a gondolkodásra és a cselekvésre.

Ebben az évben kivételes vendégszeretetet tapasztaltunk. Augusztusban, kétezer fiatal Ázsia minden részéből, és más kontinensekről is, találkozóra jött össze Hong Kongban. Hétszáz fiatal jöhetett az anyaországból, Kínából.

intim kérni férfiak tudni

Néhány hónapja ugyanezt a vendégszeretet fedeztük fel az ukrajnai Lembergben. Az ország minden keresztény felekezetéből származó fiatalok fogadták a máshonnan érkezőket, és gyűltek össze közös imádságra. Ezek a remény jelei voltak: jelek, hogy a fiatalabb nemzedékek képesek előkészíteni az emberiség jövőjét, amit az együttműködés és nem a versengés jellemez. A vendégszeretet közel hoz egymáshoz, partnervermittlung észtország velünk a különbségeken és még a megosztottságokon üzenet főoldal ismerkedés, amelyek keresztények, vallások, hívők és nemhívők között, különféle életstílusok és politikai vélemények között léteznek.

Persze a vendégszeretet ezeket a különbségeket nem törli el, hanem segít abban, hogy más fényben lássuk őket: képessé tesz minket a meghallgatásra és a párbeszédre. Találkozó roma asszony vendégszeretet alapvető érték minden ember találkozó roma asszony.

Mindegyikünk törékeny kisbabaként születik a világra, akinek életéhez szüksége van befogadó szeretetre, és ez az alapvető tapasztalat utolsó leheletünkig rajtunk hagyja nyomát. A vendégszeretet választásának motivációja abban a hitben rejtőzik, hogy saját életünket ajándékba kaptuk. És ez a meggyőződés táplálja hitünket.

Most olvastuk a Biblia első fejezetét. Ez a nagyszerű költői kép, ami meglehetősen titokzatos, arra hív, hogy próbáljuk megérteni: mindaz, ami létezik, ajándék.

Az égbolt és a föld, az óceán, a sötétség, a fény — minden Istentől származik. És mindenben, ami létezik, Isten jelen van leheletével, az ő Szentlelkével.

Igen, életem ajándék, amit kaptam. És a többi ember is, különféle módon, számomra ajándék. Saját önazonosságom a másokkal való kapcsolataimon keresztül épül.

És természetes, hogy a semax társkereső mindig különbözik tőlem, nem fogok mindent megérteni a másikból, és kétségtelen, hogy nem tudok vele mindent megosztani.

Befogadni a másikat feltételezi, hogy elfogadom a korlátokat, a sajátomat és a másokét is. A másik befogadása együtt jár a megkülönböztetéssel. De ez soha nem válhat ürüggyé ahhoz, hogy bezárkózzunk, ezzel félelmet keltve a másikban — félelmet, ami úgyis ott van mindannyiunkban. A vendégszeretet csodálatos témájával kapcsolatos néhány gondolatot hallottatok. Holnap délelőtt a kiscsoportokban elolvassátok az első két javaslatot.

Ezek célja, hogy segítsenek hitünk elmélyítésében, hogy eljussunk a bizalomra, felismerve Isten mindig előbb fogad bennünket, és hogy életünkben Krisztus jelenvalóvá lehessen.

Keressünk hát, keressünk ezekben a napokban, és találni fogunk.

Hasonlóhozzászólások