Berlin egységes párt,

 • Történelem[ szerkesztés ] A kezdetektől a középkorig[ szerkesztés ] I.
 • Gombos belpolitikaja
 • Hogyan felel meg a nő a facebook- on
 • Egy srác egy lány találkozó

A rendszer szilárd támasza. Az Egységes Párt Szerző: Barta Róbert Bethlen pártja, az Egységes Párt, nevével ellentétben, valójában sohasem volt egységes, képviselői a társadalom különböző érdekcsoportjai közé tartoztak.

A Bethlent követő konzervatívok mellett a jobboldali radikális fajvédők, illetve agrárdemokrata paraszti-kisgazdák is csoportot alkottak, sőt a húszas évek közepére még egy liberális tömörülés is kialakult. A törvényhozásban a végrehajtó hatalom a kormány — között mindvégig megnyugtató többséggel rendelkezett, ez biztosította berlin egységes párt kormányzati elképzelések zökkenőmentes megvalósítását. A miniszterelnök egyben a kormánypárt vezetője is volt, így magától értetődő, hogy gróf Bethlen István mint a végrehajtó hatalom feje ritkán került konfliktusba gróf Bethlen Istvánnal, az Egységes Párt vezérével.

 1. Címlap Gömbös Gyula miniszterelnöksége A "három gróf" Teleki, Bethlen, Károlyi kormánya után a murgai evangélikus tanító fiának miniszterelnöksége nem egyszerûen kormányváltozást jelentett.
 2. Berlin – Wikipédia
 3. Egyetlen gazdák niedersachsen
 4. A főnemesi gróf széki Teleki család római katolikus ágának a sarja.
 5. Oldal muszlim fórum ülésén
 6. Патрик и Симона ответили ей улыбками.
 7. Társkereső berlin németország

Természetesen ennek megvalósulása korántsem tekinthető véletlennek, hiszen a dualizmuskori belpolitikát is mindvégig erős nagy parlamenti többséggel rendelkező kormánypártok uralták. Az Egységes Párt, azaz hivatalosan a Keresztény-Keresztyén Kisgazda, Földmíves és Polgári Párt nevében is magán viselte a háború és a forradalmak utáni magyar belpolitikai viszonyok minden jellemzőjét.

A rendszer szilárd támasza. Az Egységes Párt

A keresztény és polgári jelzők a párt mögött álló régi birtokos, nagytőkés csoportokat, az előtti politikai elit jelentős részét, valamint a komolyabb politikai pozíciókra áhítozó keresztény középosztály képviselőit jelentették. Gróf Bethlen István többek között azért válhatott e politikai erők vezérévé, mert a forradalmak alatt játszott szerepe miatt Horthyék ugyanúgy elfogadták, mint a kisgazdamozgalom vagy a szélsőjobboldali erők.

berlin egységes párt

Így Bethlen, aki a régi politikusgárda mérsékelt, konzervatív birtokoscsoportjához tartozott, megfelelő integráló tényezőnek tűnt. Bethlen sokáig a keresztény pártokra kívánta alapozni hosszú távú politikai elképzeléseit, ám a két sikertelen királypuccs után a keresztény pártok királypárti politikusai legitimisták teljes mértékben kompromittálódtak, s a nagyhatalmak, valamint Horthy ellenállása miatt Bethlen többé nem támaszkodhatott rájuk.

berlin egységes párt

A Horthy-ellenes legitimisták bukása után a kisgazdák léptek elő a leendő kormánypárt bázisává. Az új kormánypárt létrehozásának kulcskérdése ettől kezdve az volt, hogy Bethlen hogyan és kiknek a segítségével tudja ellensúlyozni a kisgazdapárton belüli Nagyatádi-féle parasztdemokrata törekvéseket földreform, választójogi kérdés.

Bethlen mindenképpen számíthatott a kisgazdapárt földbirtokosokból, mezőgazdasági érdek-képviseleti vezetőkből álló csoportjára Rubinek István, Schandl Károly, Őrffy Imre, Széchenyi Viktorakiknek érdekükben állt Nagyatádi radikalizmusának mérséklése. Bethlen mögött állt a kormányzó csakúgy, mint a Gömbös-féle radikális jobboldal, valamint legalább berlin egységes párt kisebb keresztény és polgári párt és mozgalom Egyesült Függetlenségi és as Párt, Nemzeti Középpárt, Magyar Rendpárt, Tisza István Társaskör, Magyar Nemzeti Szövetség stb.

Eskütt Lajos Nagyatádi Szabó István személyi titkára volt a Földművelésügyi Minisztériumban, ahol irányításával a közélelmezési cikkek exportengedélyeit pénzért árusították.

berlin egységes párt

Bethlen nem a kisgazdapárt szétverésével hozta létre az új kormánypártot, hanem beépült a kisgazdapártba, jelentősen módosította, átalakította annak arculatát és programját, hozzáigazítva azt a konzervatív-keresztény politikai erők igényeihez, valamint saját konszolidációs elképzeléseihez. Az Egységes Párt Választási propagandájában mindvégig az egyetlen olyan erőként tüntette fel magát, amely a nemzet valódi érdekeit képviseli s képes megoldani az ország problémáit.

A párt propagandájában első helyen álltak az országos kérdések, ami a rendszer fenntartását, területi revíziót, Trianon elutasítását jelentette.

Az új kormánypárt strukturális, szervezeti szempontból nem volt nyugat-európai vagy brit értelemben vett tömegpárt.

berlin egységes párt

Vezetője, Bethlen gyakorlatilag egyedül hozta meg a pártot érintő összes döntést. Ebben segített neki egy szűk, saját bizalmi embereiből álló kör, ez a miniszterelnök személyes barátait, régi iskolatársait, elvbarátait jelentette, maximum politikust. A döntések többnyire informális összejöveteleken, úgynevezett pártvacsorákon születtek, melyekről nem készültek feljegyzések. A kormánypárt valódi politikai ereje abban állt, hogy a korszakban végig berlin egységes párt többséget élvezett a magyar képviselőházban, tehát a miniszterelnök-pártvezér és szűk tanácsadói köre által hozott döntések többnyire törvényerőre is emelkedtek.

Account Options

A párt parlamenti képviselőcsoportjának belső fegyelme szilárd volt, bár a párt politikai szempontból több jól elkülönülő részre oszlott. A megoszlás politikai alapja az volt, hogy melyik csoport honnan, milyen pártokból érkezett a kormánypártba. A párt parlamenti képviselőcsoportja híven tükrözte az Egységes Párt széles társadalmi beágyazottságát, konzervatív, gyűjtőpárti jellegét.

Az és közötti időszak három képviselő-választása során összesen honatya fordult meg a kormánypárt padsoraiban. Születési helyeik vizsgálatából megállapítható, hogy viszonylag nagy számban szerepeltek közöttük városban született, illetve városhoz kötődő pályát befutott személyiségek anvalamint a történelmi Magyarország elcsatolt területeiről származó politikusok.

Teleki Pál (politikus) – Wikipédia

Utóbbiak között az Erdélyben születettek aránya volt a legmagasabb, akik Bethlen parlamenti hátországának legmegbízhatóbb magjához tartoztak.

Iskolázottság szempontjából az akkori magyar társadalom műveltségi viszonyaira jellemző minden véglet és tendencia fellelhető volt a párton belül. A legkevésbé iskolázott csoportot természetesen Nagyatádi ún.

Aláírásgyűjtés: Több miniszterelnök-jelölt is teljesítette, van aki visszalépne

A másik végletet azok az elitoktatásban részesült képviselők jelentették, akik családi hátterüknek köszönhetően a korszak legjobb középiskoláiba a fővárosi piarista, evangélikus és református főgimnáziumok, valamint a bécsi Theresianum jártak, majd a magyar egyetemek mellett Berlin, Lipcse, Heidelberg vagy München felsőoktatási intézményeiben, illetve Oxfordban, Cambridge-ben vagy a párizsi Sorbonne-on is megfordultak.

Utóbbiak közé tartozott többek között Kornis Gyula akadémikus, a kor egyik híres konzervatív filozófusa; gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter, báró Korányi Frigyes pénzügyi szakember, több alkalommal miniszter, a húszas évek közepén párizsi és madridi követ; Kenéz Béla statisztikus, a budapesti egyetem tanára és éveken át rektora, rövid időre miniszter is; valamint Kállay Miklós agrárszakember, későbbi miniszterelnök.

Az eredmények összehasonlítása

A politikusi pálya tipikus műveltségi belépője tehát továbbra is elsősorban a jogi, illetve államtudományi diploma volt. Felekezeti szempontból a képviselők összetétele nagyjában-egészében megfelelt az egész társadalom vallási megoszlásának. Egy jelentős kivétel azonban mégis akadt.

berlin egységes párt

Hasonlóhozzászólások