Regensburg egyetlen bar

Regensburgi fegyverszünet – Wikipédia

Előzmények[ szerkesztés ] A békekötésre több párhuzamosan zajló politikai folyamat eredményeképpen jött létre.

Enjoy similar

Lajos francia király elégedetlen volt az —es francia—holland háborúban elért hódításaival. E területeket katonailag megszállta.

regensburg egyetlen bar

Ugyanebben az időben Frigyes Vilmos brandenburgi választófejedelem Franciaország szövetségét kereste, hogy a Napkirály segítségével új háborút indíthasson Svédország ellen, aki ben még XIV. Lajos szövetségese volt. Törekvéseihez a 4 rajnai választófejedelem és Ernő Ágost hannoveri választófejedelem is csatlakozott. A brandenburgi Frigyes Vilmos közvetítésével már -től kezdve tapogatózó megbeszélések folytak egy lehetséges regensburg egyetlen bar Franciaország és a Birodalom között.

regensburg egyetlen bar

Ezek mintegy előkészítették az es közvetlen béketárgyalásokat. Október elején Sobieski János csapatai Párkánynál csatát nyertek.

Iratkozz fel hírlevelünkre

A bécsi Haditanács úgy ítélte, eljött a stratégiai ellentámadás ideje, meghódíthatják Magyarországot, Szlavóniát, Erdélyt a töröktől. A francia agressziótól veszélyeztetett Spanyolország októberében regensburg egyetlen bar üzent, kirobbant az ún. Lajos elfoglalta Courtrai Kortrijk erődített várost. A spanyol csapatok vereségeket szenvedtek, II. Károly király Lipót császártól várt katonai segítséget. Lipót azonban a keleti hódításnak adott elsőbbséget.

regensburg egyetlen bar

Áprilisban a koalíció csapatai megindultak Magyarország belseje felé. A keleten lekötött Birodalom nem adhatott segítséget a spanyoloknak. Lipót császár biztosítani akarta a hátát nyugaton, és béketárgyalásokat kezdeményezett, miközben XIV.

Lajos hadai sorra foglalták el a birodalmi városokat és erődöket a Rajna jobb keleti partján. Duquesne francia tengernagy A kíméletlen francia fellépést látva Spanyolország utolsó szövetségese, Hollandia is meghátrált.

regensburg egyetlen bar

Kerülni akarván bármilyen casus bellitjúnius én felmondta a szövetséget. A magára maradt Spanyolországnak békét kellett kérnie Lajostól. Ince pápa nagy erőfeszítéssel meggyőzte XIV. Lajost is, hogy átmenetileg ne indítson offenzívát a muzulmánok ellen készülő keresztény koalíció hátában.

Lajos elfogadta a fegyverszüneti tárgyalások felvételét.

Account Options

A győzelmes Franciaország ben. A fegyverszüneti megállapodás tartalma[ szerkesztés ] Júliusban sietős béketárgyalások kezdődtek Franciaország és a Német-római Birodalom között a regensburgi Domonkos-rendi kolostorban.

Lipót császár Spanyolországot is képviselte. A császár mindent alárendelt a nagy keleti hódító hadjárat szempontjainak, ehhez biztosítania kellett a Birodalom nyugati határvidékét.

Regensburg, Németország legrégebbi városa a Dunán

A kedvező helyzetbe jutott XIV. Lajos a fegyvernyugvás feltételeként valamennyi hódításának végleges elismerését követelte Spanyolországtól és a császártól is. Lajos szinte minden hódítását el tudta ismertetni. Lipót császár a maga és a Birodalom Kaiser und Reich nevében egy 20 évben meghatározott időtartam lejártáig lemondott uralkodói és hűbérúri jogainak gyakorlásáról a szerződésben körülírt birodalmi tartományokat és szabad birodalmi városokat illetően.

  • Társkereső hallás
  • Kalandozás Regensburgban A bajorországi Regensburg történelme a réges-régi időkig nyúlik vissza.
  • Szent Péter-katedrális (Regensburg) – Wikipédia
  • Címkék: steinerne brücke bence carlitos regensburg szent péter-dóm erasmus utazás Vasárnap délutáni chill out.

A szerződés X. Elzásznak e társkereső világ jogállását, azaz a Francia Királyság szuverén felségjogát 13 évvel később, ben a rijswijki békeszerződés már véglegesként így rögzítette, és ez a jogállás változatlanul fennmaradt egészen ig, Elzásznak és Lotaringiának a Német Birodalomba való bekebelezéséig.

Lajos hatalmában maradhatott a Birodalomhoz tartozó StrassburgElzász nagyobb része, Luxemburg erődített városa és a többi megszállt birodalmi terület.

Navigációs menü

A magára maradt spanyol király — nem lévén más választása — elfogadta a Lipót császár döntését és augusztus án csatlakozott az egyezményhez. A regensburgi megállapodás nem volt de jure békeszerződés bár néha ilyen néven is említik. Az egyezményt egyetlen állam kormánya sem ratifikálta. Két abszolutista uralkodó megegyezése volt, amely a háború szüneteltetését latinul : treuga.

Hasonlóhozzászólások